revuoj

ARTIKOLOJ EN LA REVUOJ

La E°-asocioj naciaj kaj internaciaj eldonas multajn revuojn kaj magazinojn. Oni povas legi aktualaĵojn proprajn je ĉiu lando, novaĵojn pri la movado, lokajn aù mondajn.

    Ni abonas la revuon de  SAT Amikaro kaj "Monaton".

    La temoj en Monato tre diversas : politiko, ekonomio, sciencoj, arto, lingvoj, turismo, spirita vivo, literaturo, humuro, ktp. Sed Monato publikas neniun informon nek aktualaĵon proprajn je la aktivaĵoj de la esperantista movado.

    Ni havis la okazon sendi artikolojn al ili por publikado.

    Do por Monato ni skribas artikolojn pri turismo, aù kulturo. Kontraùe ni sendas novaĵojn pri nia grupo al SAT Amikaro, por ĝia rubriko "Esperantistoj aktivas",ekzemple por konigi niajn aktivaĵojn kiel ralioj, kunvenojn, partopreno en forumo ktp.