Accueil

AKCEPTO DE FREMDLANDAJ ESPERANTISTOJ

      

          Per korespondado, la esperantistoj konatiĝas kun eksterlandanoj. Se ili havas eblon, ili povas vojaĝi a¨ akcepti siajn plumamikojn. Ĝis nun ne povante vojaĝi, ni ĝuis la plezuron akcepti plurajn korespondantojn.

Unue venis hejmen ne iu nia korespondanto, sed tiu de perigorda amiko. Nikolaj, desegnisto ĉirka¨ 28 jara, venis el Ukrajnio kaj dank'al amika reto povis dum sia trimonata restado viziti grandan parton de Francio. Mi memoras ke ni ĵus estis komencantaj lerni Esperanton kaj ke sendube ni ofte eraris parolante kun li, sed tamen ni tre ĝojis pro tiu kontakto ĉar ni sufiĉe bone interkompreniĝis.

Poste en 94 ni akceptis mian belarusan korespondantinon Nelli, 25 jara blondulino, tiel bela kiel klera. Ŝi laboris kiel inĝenierino ĉe telekomunikejo kaj tiuepoke preparis diplomon por iĝi advokatino. Ŝi pasigis 5 tagojn kun ni kaj ni multe agrable babilis promenante en Perigordo. Ŝi venis buse el Minsk ĝis Parizo, poste trajne ĝis PÚrigueux. Ŝi miris ke en nia ĉefurba metroo, ŝi ne povis  trovi ŝildojn angle skribitajn ! Ĉar krom la rusa, ŝi bone scipovis paroli angle, kaj bonege esperante.

Nia tria gasto denove estis slava. Temis pri alia Nelli,sed rusa, el Sta-Peterburgo. Ŝi estis nova emeritino, anta¨e  dentkuracistino. Ni konatiĝis kun ŝi en Limoĝo dum la SAT Amikara kongreso en aprilo 97, pere de nia amikino Louisette Levreaud, kiu post la morto de ŝia edzo, decidis eklerni Esperanton. Tio ebligis al ŝi korespondi kun Nelli kiu estis plumamikino de Roland Levreaud. Dum ilia restado ĉe ni, ni aparte invitis la du amikinojn ĉeesti kunveneton en la kolegio, kie mi gvidis kurson por 10 gejunuloj. Ŝi tre ĝojis pro tiu aranĝo dum kiu, krom sin prezenti kaj a¨skulti la gelernantojn, ŝi montris lumbildojn pri Sta-Peterburgo. Anka¨ ŝi estis bonega esperantistino.

En Junio 2000 ni renkontiĝis kun ĉina paro en Ste Foy la Grande. Ili restadis dum tri monatoj en Francio kaj okaze de la vizitoj prelegis pri sia lando, precipe pri kulturo ,artoj kaj sciencoj.

En Majo 2001 post sia partopreno en la SAT Kongreso de Chambery kun nia amikino Louisette Levreaud, venis viziti akvitanion Valeria Cvetkova el St Petersbourg. Ni invitis ilin por tagmanĝi hejme kun niaj grupanoj.Imagu la ĝojon kaj miron de nia lastalveninta lernantino Fernande Guerfi kiu povis , post nur 6 monata lernado, kompreni preska¨ ĉion kion rakontis Valeria.

Ni nun atendas alian okazon, ĉar vere la akcepto de ekterlandaj amikoj estas evento kaj donaco en nia familio.